Regulamin

 

1.DOBA NOCLEGOWA TRWA OD GODZINY 13:00 DO GODZINY 12:00 DNIA NASTĘPNEGO (PRZYCZEPY DO GODZINY 10:00).

2. CISZA NOCNA OBOWIĄZUJE W GODZINACH 23:00 – 06:00

3. NIEZWŁOCZNIE PO PRZYBYCIU NA CAMPING, GOŚĆ JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAMELDOWANIA SIĘ W RECEPCJI I OPŁACENIA POBYTU.

4. NA TERENIE CAMPINGU MOGĄ PRZEBYWAĆ WYŁĄCZNIE OSOBY ZAMELDOWANE W RECEPCJI.

5. OSOBY ODWIEDZAJĄCE, NIEZAMIESZKAŁE NA CAMPINGU, ZOBOWIĄZANE SĄ ZGŁOSIĆ TEN FAKT W RECEPCJI ORAZ OPŁACIĆ POBYT DZIENNY.

6. TURYŚCI ZAKŁÓCAJĄCY SPOKÓJ, AGRESYWNI, WULGARNI LUB KORZYSTAJĄCY Z CAMPINGU W SPOSÓB NIEZGODNY Z REGULAMINEM MOGĄ BYĆ USUNIĘCI Z CAMPINGU BEZ PRAWA DO JAKIEGOKOLWIEK ZWROTU PONIESIONYCH WCZEŚNIEJ OPŁAT I WSZELKICH ODSZKODOWAŃ.

7. MIEJSCE USTAWIENIA SPRZĘTU CAMPINGOWEGO, NAMIOTÓW, POJAZDÓW GOŚCI WYZNACZA PERSONEL CAMPINGU.

8. Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD KIEROWNICTWA CAMPINGU (WICHURY, DESZCZE, ZMIANY POGODOWE, WCZEŚNIEJSZY WYJAZD ITP.) OPŁAT WCZEŚNIEJ POBRANYCH NIE ZWRACAMY.

9. TURYSTA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNĄ ZA WSZELKIEGO RODZAJU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIE PRZEDMIOTÓW WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH CAMPINGU POWSTAŁYCH Z JEGO WINY ORAZ Z WINY ODWIEDZAJĄCYCH GO OSÓB.

10. CAMPING NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UTRATY LUB USZKODZENIA PRZEDMIOTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GOŚCI, JAK RÓWNIEŻ NIE ODPOWIADA ZA WYPADKI LUB OBRAŻENIA POWSTAŁE Z WINY GOŚCI.

11. ZWIERZĘTA MOGĄ PRZEBYWAĆ NA CAMPINGU TYLKO Z WAŻNĄ KARTĄ SZCZEPIEŃ, PSY NA SMYCZY ORAZ W KAGAŃCACH. WŁAŚCICIELE ZWIERZĄT ZOBOWIĄZANI SĄ SPRZĄTAĆ PO SWOICH ZWIERZĘTACH. ZA ZWIERZĘ PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE CAMPINGU ODPOWIADA JEGO WŁAŚCICIEL.

12. WE WSZELKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z CAMPINGU I Z JEGO OBIEKTÓW NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG I ZALECEŃ PERSONELU.

13. ZABRANIA SIĘ: *

– ZAKAZ ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

– OKOPYWANIA NAMIOTÓW,

– PALENIA OGNISK,

– POWODOWANIA HAŁASU I GŁOŚNEGO UŻYWANIA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO,

– POZOSTAWIANIA PSÓW I INNYCH ZWIERZĄT BEZ NADZORU,

– MYCIA PSÓW W SANITARIATACH,

– MYCIA NACZYŃ W ŁAZIENKACH,

– WYLEWANIA ŚCIEKÓW NA ZIEMIĘ I DO KANALIZACJI BURZOWEJ

14. POBYT NA TERENIE CAMPINGU JEST RÓWNOZNACZNY ZE ZNAJOMOŚCIĄ I AKCEPTACJĄ POWYŻSZEGO REGULAMINU.

Morska 15 
Stegna, 82-103  
Polska

+48 55 247 82 94 +48 600 220 777

© Copyright 2023 – Camping180.pl